“Simulacrum”, Narek Avetisyan – Berlin, Germany

On January 25, 2013, at the invitation of Harutyun Galents, the CDF presented NarekAvetisyan’s “Simulacrum” project at the Berlin artist-run exhibition space “InteriorDasein”. A new illustrated catalogue in German and English was published with an essay written by German art historian Marie-Christine Fritsch (M.A.). A film about the exhibition/project was shot by Spanish director Hector Gonzalez, at the initiative of the CDF.

For more information.

1. Կարծիքների Խաչմերուկ 08.02.2013 (http://www.youtube.com/watch?v=pQejyTx-J-Y&feature=share)

2. Narek Avetisyan artist talk, January 27 InteriorDAsen/Berlin(https://www.facebook.com/archi.galentz/media_set?

set=a.10200320089034223.2194875.1514147393&type=1)

3. Narek Avetisyan(http://www.interiordasein.de/de/ausstellungen/narek-avetisyan-qsimulacrumq)

4. ”Կենտրոն” հեռուստաընկերության հյուրերն են ”Սիմուլակրում” նախագծի հեղինակ՝ նկարիչ-արվեստագետ Նարեկ Ավետիսյանը և ”Մշակույթների երկխոսություն” հիմնադրամի նախագահ՝ Սոնա Հարությունյանը(http://www.youtube.com/watch?v=HKE5DK8SiGo)

5. Die Stiftung „KulturDialog“ Armenien präsentiert Narek Avetisyans „Simulacrum“ | Armenia-Hesse.org

(http://www.armenia-hesse.org/de/die-stiftung-„kulturdialog“-armenien-präsentiert-narek-avetisyans-„simulacrum“/)

6.
Ականջողով աղջկա վարիացիաները-ցուցահանդես(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YSqz4vN_DOo)

7.
Die Stiftung „KulturDialog“ Armenien präsentiert Narek Avetisyans „Simulacrum“ | Armenia-Hesse.org(http://www.armenia-hesse.org/de/die-stiftung-%E2%80%9Ekulturdialog%E2%80%9C-armenien-pr%C3%A4sentiert-narek-avetisyans-%E2%80%9Esimulacrum%E2%80%9C/

)8. “Simulacrum” Project in Berlin teaser video(http://www.youtube.com/watch?v=U2y7WR2fFJ8)

9.
08.02.2013թ.”Շանթ” հեռուստաընկերության հյուրերն են ”Սիմուլակրում” նախագծի հեղինակ, նկարիչ-արվեստագետ՝ Նարեկ Ավետիսյանը և ”Մշակույթների երկխոսություն” հիմնադրամի նախագահ՝ Սոնա Հարությունյանը(http://www.youtube.com/watch?v=PV60_-VmsNU)

10.Narek Avetisyan “Simulacrum” Berlin, Germany
(40 photos)https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422067484578878.1073741834.411660985619528&type=1